درباره من

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران؛

فعال در حوزه استارتاپ‌ها، استراتژی رفتاری، طراحی سازمان، استراتژی باز و بازاریابی دیجیتال؛

دارای مقالات متعدد ISI، علمی-پژوهشی و کتاب «تئوری مجموعه راف»؛

آدرس پستی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان تابان غربی

وب سایت:
لیندکداین:
شماره تماس:

09120120313